DIDGERIDOO V JESKYNI 2017 - mezinárodní benefiční festival

Program festivalu DIDGERIDOO V JESKYNI · mezinárodní benefiční festivalO projektu festivalu v jeskyníchPartneři festivaluKontakty
Zde najdete klíčové informace, které Vám usnadní návštěvu jeskynního festivalu:

Organizační informace:
• Pro hladký start je vhodné být alespoň půl hodiny před začátkem akce na místě. Nějaký čas zabere parkování, přístup k jeskyni apod., tak s tím prosím počítejte a informujte se na webu správy Jeskyně Výpustek ( http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/jeskyne-vypustek/) nebo na webu Správy jeskyní ČR (www.jeskynecr.cz).
• Během dne se budou odehrávat koncerty střídavě v Jeskyni Výpustek a v areálu před jeskyní (2 pódia - vnitřní a vnější) - bohatý doprovodný program - workshopy tuzemských i zahraničních hráčů (didgeridoo, djembe, tanec,...), prezentaci řemeslných prací výrobců didgeridoo a dalších netradičních hudebních nástrojů, prodej výrobků z chráněných dílen a sociálních firem, dětský koutek, ochutnávka zdravé výživy, čajovna v jurtě, fire show, cirkus a další.
• Všechny koncerty i doprovodné akce jsou na stání, v nutných případech (zdravotní postižení, obtíže či omezení) je možno zapůjčit židličku na sezení. Můžete si vzít vlastní skládací židličku (např. rybářskou trojnožku), deku nebo nějaký polštářek pod zadek. K dispozici bude asi 40-50 židlí.
• Do jeskyně se určitě teple oblečte (platí hlavně pro děti a matky) - mikiny, bundy, uzavřené boty apod. Teplota v jeskyni se pohybuje průměrně kolem 8°C.
• Délka vystoupení v jeskyni je cca 50 - 60 minut, pak je program před jeskyní - aby se tělo zahřálo :)
• Ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a správou Jeskyně Výpustek, prosíme všechny účastníky festivalu o dodržování návštěvního řádu jeskyní, který je zveřejněn na výše uvedeném webu nebo před jeskyní.  Předprodej vstupenek:
Předprodeji vstupenek je věnována samostantná sekce na tomto webu (ZDE), kde jsou uvedeny základní podmínky předprodeje - kategorie, ceny, slevy, počty lístků apod.  Vytvořili jsme jednotný a zároveň jednoduchý on-line formulář, díky kterému máme my i Vy přehled o celkém stavu předprodeje.

Plné, zlevněné a volné vstupné na jeskynní koncerty:
Vstupné je rozděleno na plné, zlevněné a volné. Výše vstupného je vypočítána dle nároků kapel / interpretů, složitosti organizace, propagace, lokality, velikosti jeskyně apod. Slevy jsou poskytovány držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P a důchodcům. Děti od 0-15 let mají vstup zdarma (v doprovodu rodičů či opatrovníků), z provozních důvodů však úplně malým dětem (0-3 let) nedoporučujeme vstup do jeskyně (teplota 7-9°C, tělesné potřeby, rušení během koncertu).  Je však nutné uvážit zdravotní stav či naladění Vašeho dítěte před vstupem do jeskyně a předejít tak případným komplikacím. V případě dotazů se obraťte na správu Jeskyně Výpustek, která Vám sdělí specifika jeskynních prostor a probere s Vámi konkrétní dotazy. Rozhodnutí vzít s sebou dítě tak necháváme plně na zvážení rodičů či opatrovníků.

Pro novináře, fotografy, dokumentaristy:
• Během dokumentování se pohybujte tak, aby nedocházelo k výraznému vizuálnímu i akustickému rušení koncertu (např. několik minut pořizovat detail hráčova výstupu a zády pak stínit ostatním ve výhledu, chodit po jeskyni mimo prohlídkovou trasu apod.). I pro dokumentaristy platí dodržování bezpečnosti při pohybu v jeskyni.
• Blesk při focení koncertu používejte střízlivě, berte ohled na hráče i návštěvníky.
• "Milovníkům a lovcům" rozmanitých záběrů doporučujeme vzít s sebou skládací židličku, aby při focení nezabírali výhled ostatním návštěvníkům a stativ, díky kterému můžete kvalitně fotit i bez blesku. Fotky nejsou přesvícené, hráče i návštěvníky to nerozptyluje a atmosféra tak nepřipomíná tiskovou konferenci.
• Pokud možno zvolte tmavé oblečení (nejlépe černé), ať "nesvítíte" pestrobarevným oblečením na návštěvníky, kteří si budou všímat více Vás, než hráčů a jeskyně.
• Buďte prosím ohleduplní, tento odstavec vznikl díky konkrétním připomínkám návštěvníků, hráčů i jeskyňářů.Návštěvní řád jeskyní během koncertů:
• Vstupy do podzemí jsou organizovány v doprovodu pověřených průvodců, kteří dohlíží na bezpečnost a pořádek během vstupu do jeskyně, během koncertního vystoupení a výstupu z jeskyně.
• Motoristé včetně řidičů autobusů jsou povinni parkovat pouze na vyhrazených místech.
• Děti do 6-ti let je nutno nahlásit při zakoupení vstupenek (evidence osob v podzemí).
• Teplota v jeskyni se pohybuje průměrně kolem 8°C, pro vstup se doporučuje teplejší oblečení. 
• V místech konání koncertu, stejně jako po celé prohlídkové trase, zvláště na schodištích a v prostorách se zúženým nebo sníženým profilem, je nutno dbát zvýšené opatrnosti, přidržovat se zábradlí a sledovat upozornění průvodce.
• Při jakékoliv nepředvídané události (např. výpadek el.proudu) musí návštěvníci zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce.
• Jakékoliv poranění či nevolnost během prohlídky jsou návštěvníci povinni neprodleně hlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření.
• V jeskyni je zakázáno: dotýkat se, lámat či jiným způsobem poškozovat krápníkovou a sintrovou výzdobu a stěny jeskyně; vstupovat do prostor mimo chodník prohlídkové trasy a vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem; dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení; psát a malovat po stěnách a krasových útvarech; kouřit, jíst, pít a odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat prostory jeskyně; nosit do jeskyně objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, stativy, deštníky apod.; brát s sebou do jeskyně psy či jiná zvířata a rušit netopýry; vstupovat s kočárkem.
• Vstup do jeskyně je zakázán osobám podnapilým a dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby.
• Při nedodržení tohoto řádu může být koncert v jeskyni předčasně ukončen bez nároku na náhradu vstupného.
• Při závažném porušení návštěvního řádu (zejména při poškození jakékoli výzdoby) bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.
• Přání, pochvaly, připomínky či stížnosti mohou návštěvníci uplatnit písemně v Knize přání a stížností, která bude na požádání předložena v pokladně vstupního objektu.

Upozornění: Jeskyně jsou součástí zvláště chráněného území podle zákona ČNR Č. 114 / 92, o ochraně přírody a krajiny, proto jsou návštěvníci povinni respektovat na povrchu i v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy ( skalní útvary, dřeviny, rostliny aj. ) a pohybovat se jenom po veřejně přístupných komunikacích. Porušení ochrany či poškození zvláště chráněných částí přírody podléhá sankci do výše 50 000,- Kč.
TOPlist